Tag Archives: Quảng cáo hiệu quả

Quảng cáo là gì? Lợi ích của quảng cáo

Quảng cáo là một hoạt động truyền thông được thực hiện để giới thiệu, quảng bá và quảng cáo sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu đến khách hàng tiềm năng. Mục đích chính của quảng cáo là tạo ra nhận thức. Tăng cường sự quan tâm và thúc đẩy hành động mua hàng từ […]